Kalendarium

Kalendarz przygotowań i przebiegu 60 lecia ZSP. w 2010 roku


1. Powołanie Komitetu Honorowego Obchodów 60 lecia ZSP zebranie przewodniczących Rady Naczelnej ZSP i SZSP (25 październik 2009) – apel o udział w obchodach 60 lecia

2. Powołanie sekretariatu organizacyjnego obchodów 60 lecia ZSP( 25 październik 2009)

3. Wyłonienie środowiskowych organizatorów 60 lecia ZSP ( 3 grudzień 2009)

4. Seminarium historyczne poświęcone tradycji polskiego ruchu studenckiego pt. „apologetyczne czy autokrytyczne oceny przeszłości” – (6 marzec 2010)

5. Wydanie kolejnego 9 numeru  Informatora Komisji Historycznej (kwiecień 2010)

6. Opracowanie i wydanie medalu za zasługi dla ruchu studenckiego (prof. Bogdan Chmielewski)

7. Wydanie okolicznościowego znaczka z okazji 60 lecia ZSP

8. Uroczyste spotkanie z okazji 90 rocznicy urodzin prof. Władysława
Markiewicza (14styczeń   2010-) symbolicznej postaci polskiego ruchu studenckiego  (Bratniak , FPOS, ZSP)

9. Centralna uroczystość z okazji 60 lecia ZSP – 17 kwiecień 2010
organizowana przez Ogólnopolską Komisję Historyczną Ruchu Studenckiego w gmachu Uniwersytetu   Muzycznego im F. Chopina– w Warszawie
Część oficjalna- wręczenie pierwszego egzemplarza medalu za zasługi dla ruchu   studenckiego;
Koncert młodych adeptów sztuki wokalnej laureatów festiwali piosenki studenckiej wykonujących repertuar starych mistrzów
Spotkanie koleżeńskie

10. Seminarium poświęcone historii akademickiego ruchu turystycznego w
rocznicę śmierci prof. Orłowicza - założyciela pierwszej organizacji
turystycznej środowiska akademickiego we Lwowie (czerwiec 2010)

11. Seminarium na temat miejsca kultury studenckiej w historii kraju ( październik  2010)-Karol Drozd

12. Uruchomienie okolicznościowej strony internetowej publikującej tematykę obchodów 60 lecia ZSP Adam Ludwiczak, adres strony www.

13. Spotkanie działaczy Naczelnego Sadu Koleżeńskiego ZSP – panel dyskusyjny „rola sądownictwa koleżeńskiego w rozwoju demokracji organizacyjnej” sala Klubu Medyków w  Warszawie (miejsce obrad roboczych i Kongresu ZSP)- Medard Maslowski

14. Podjęcie prac nad gromadzeniem materiałów z historii ruchu studenckiego (zasoby indywidualne i zbiorowe)- Wojciech Baran i Jan Marczuk

15. Zorganizowanie wystawy druków i materiałów wydawniczych poświęconych historii ruchu studenckiego w Polsce – (sala Biblioteki Narodowej w Warszawie)- Tadeusz Górny

16. Wyłonienie zespołów roboczych do spraw 60 lecia ZSP
a.Zespół finansowo budżetowy – Manfred Gorywoda
b.Zespół wydawniczy - Jan Ordyński
c.Zespół filmowy - Krzysztof Magowski
d.Zespół koncertowy - Janusz Gast

17. Podjęcie czynności na rzecz współdziałania  regionalnych stowarzyszeń poststudenckich w ramach federacyjnych Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu  Studenckiego.

18. Zebranie i opublikowanie planów obchodów 60 lecia w środowiskach regionalnych i środowiskach branżowych

19. Podpisanie porozumienia między Zarządem Fundacji Komisji a Agencją Global Wings Sp. z o.o. kierowaną przez Zbigniewa Kowala w sprawie finansowego i logistycznego zabezpieczenia organizacji  obchodów 60 lecia ZSP)
Biuro organizacyjne obchodów znajduje sie w siedzibie
Global.Wings Sp.z o.o. z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92, w 00-514 Warszawa,
20. Fundacja Komisji w oparciu o umowę o współdziałaniu w realizacji wspólnych programów wśród inteligencji ze Stowarzyszeniem Obywatelskim „Dom Polski” -organizacją pożytku publicznego korzysta z jej pomocy finansowej i lokalowej. Siedzibą Fundacji jest biuro Stowarzyszenia w Warszawie ul. Wspólna 65 a lok 31,32 tel  /fax 22 6211119 e–mail biuro@dompolski.org.pl strona internetowa: http://www.dompolski.org.pl/

Sekretariat
Zarządu Ogólnopolskiej Komisji                                                                       
Warszawa 5 XII 2009                                      
 

 
projekt i wykonanie: StudioWWW

Uwaga!

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych nasza strona używa plików cookies.Brak blokady tych plików oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Prosimy pamiętać:  każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmian w ustawieniu przeglądarki taktowany jest jako  wyrażenie zgody na używanie cookies. Więcej Informacji znajdziesz na stronie Polityki Prywatności.