Zgromadzenie stowarzyszenia Dom Polski

Zdjęcie

26 września 2017 roku w Sali klubu profesorskiego UW odbyło się doroczne zgromadzenie Władz Stowarzyszenia Obywatelskiego  „Dom Polski”.
Obradom przewodniczył Wiesław Klimczak, prezes zarządu Stowarzyszenia. W trakcie obrad głos zabierali: Antoni Dragan, Janusz Bandurski, Jerzy Siwiec, Wojciech Pomykało, Jan Ponulak, Waldemar Błaszczuk, Janusz Gast, Jerzy Sułek, Longin Pastusiak. List do uczestników zgromadzenia przesłał Józef Haber, przewodniczący komitetu doradczego Stowarzyszenia.

 

W swym wystąpieniu wprowadzającym (pełny tekst w załączeniu) Prezes Klimczak stwierdził m.in.: „Wspólnota Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” jest przykładem więzi społecznych charakterystycznych dla ruchów publicznych pozarządowych . Nie towarzyszy nam duch powszechności i wszechobecności . Wystarczy nam nisza społeczna, w której czujemy się potrzebni. Nasze więzi organizacyjne nie noszą wymiaru rygoru biurokratycznego. Konsensus, porozumienie i zgoda decydują o składach gremiów kierowniczych Stowarzyszenia. (…) Większość działaczy Stowarzyszenia wraz ze mną wywodzi się z kręgów Zrzeszenia Studentów Polskich. Organizacja ta, która dojrzewa do 70 lat, określała siebie tytułem „szkoła obywatelskiego wychowania”. ZSP wyzwalało nie tylko aktywność społeczną, lecz kształtowało rozwój i kulturę zachowań . Nie dziwi to, że nasza organizacja przybrała nazwę „stowarzyszenie obywatelskie”. Niw dziwi to też, że organizację łączą szczególne więzi instytucjonalno-formalne z Ogólnopolską Komisją Historyczną Ruchu Studenckiego. Często jesteśmy przecież wspólnymi realizatorami konkretnych przedsięwzięć
Zgodnie z duchem dyskusji postanowiono powołać Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia odzyskania Polski pod przewodnictwem Antoniego Dragana.
Głównym postulatem dyskutantów była sugestia, aby Stowarzyszenie częściej korzystało z opracowań materiałów zawierających oceny sytuacji krajowej i międzynarodowej.
Prowadzący obrady Wiesław Klimczak zapowiedział zwołanie specjalnego zebrania poświęconego wyłącznie tematyce współpracy międzynarodowej. Przypomniał on, że organizacja długi czas rozwijała aktywne kontakty społeczne z Niemcami. Obecnie koncentruje swoją uwagę na współpracy polsko-chińskiej.
W  czasie obrad Zgromadzenia wręczone zostały wyróżnienia w postaci statuetki Laur Obywatelski.  Przyjęli je Ireneusz Makles, Jerzy Siwiec i Adam Ludwiczak.

 

 
projekt i wykonanie: StudioWWW

Uwaga!

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych nasza strona używa plików cookies.Brak blokady tych plików oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Prosimy pamiętać:  każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmian w ustawieniu przeglądarki taktowany jest jako  wyrażenie zgody na używanie cookies. Więcej Informacji znajdziesz na stronie Polityki Prywatności.