Po spotkaniu w Klubie Księgarza

Zdjęcie Wypowiedź Wiesława Klimczaka po spotkaniu z Aleksandrem Kwaśniewskim w Klubie Księgarza w Warszawie w dniu 3 grudnia 2018 r.

Satysfakcją i przyjemnością była dla mnie możliwość uczestniczenia w Staromiejskim Klubie Księgarza w spotkaniu z Aleksandrem Kwaśniewskim. Stał się on kultową postacią środowisk inteligencji, związanych z działalnością powszechnej organizacji studenckiej ZSP. Jesteśmy dumni z tego, że życie wyniosło go na wyżyny publicznych obowiązków społecznych i państwowych. Dwukrotne kadencje Prezydenta Kraju pozostawiły głęboki i niezatarty ślad. Wiele nadal znaczy on w polskim krajobrazie społecznym. Odwołujemy się nieustannie do osoby Aleksandra Kwaśniewskiego, jako symbolu i gwarancji wartości ideowych i społecznych, wyniesionych z doświadczeń w ruchu studenckim. Ta legenda towarzyszy nam w życiu społecznym i prywatnym. Dla naszego środowiska nieustannie ważne i kultywowane są takie wartości, jak otwartość, wzajemny szacunek, poczucie solidarności i więzi międzypokoleniowych.
Z nieukrywaną przyjemnością odwołujemy się do tradycji, kształtując różne formy społecznego ruchu. Pamiętamy, że na wniosek Antoniego Dragana w 1986 roku powstała Ogólnopolska Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego. Zaszczytem stała się dla mnie możliwość przewodniczenia tej komisji. W dobrej pamięci przywołujemy fakt, że w zebraniu organizacyjnym Komisji, w Sali Senatu UW w listopadzie 1988 r., uczestniczył Aleksander Kwaśniewski. Był on nieocenionym inicjatorem aktywności Komisji na różnych etapach jej rozwoju. Z uznaniem i wdzięcznością, a także z poczuciem dumy witaliśmy obecność wśród nas Aleksandra Kwaśniewskiego jako Prezydenta RP. Widocznym znakiem tej obecności pozostają w rękach pięciuset osób legitymacje odznaczeń państwowych z jego podpisem. Aktualnie, osoba Aleksandra Kwaśniewskiego nadal wiele znaczy w życiu publicznym kraju. Honorem jest dla nas jego inicjatywa dzisiejszego spotkania. Stanowi to bowiem potwierdzenie żywotności tych wartości ideowych, które towarzyszyły nam we wspólnej aktywności. Największą cennością pozostaje otwartość, tolerancja i wzajemny szacunek. Ideały te uwidaczniają się w licznych opracowaniach i wydawnictwach, podejmowanych przez Ogólnopolską Komisję Historyczną Ruchu Studenckiego. Szczycimy się znaczącym jej dorobkiem. Wyróżniają się w nim cykle wydawnicze w postaci Zeszytów Historycznych Komisji, które liczą już kilkanaście tomów tematycznych. Troską staje się bowiem zachowanie pamięci o przeszłości. Wpisują one się chlubnie prawie siedemdziesięcioletnim działaniem w stuletniej historii odrodzonego państwa. Pozostawiliśmy ważny ślad wysiłków na rzecz kształtowania kadr polskiej inteligencji.


Warto zwrócić uwagę na to, iż aktywność Komisji ogarnia wielopokoleniowe struktury społeczne środowiska z nią związanego. Pojawiają się wśród nas, cieszący się nieustannym szacunkiem nestorzy Ruchu Studenckiego, a wśród nich Bronisław Stępień, w 92 roku życia oraz Jerzy Piątkowski, w 88 roku życia. Ludzie średniego wieku 40 lat to między innymi Marcin Bęben i Paweł Kołodziejski. Dopełniają pokoleniową drabinę społeczną ludzie wieku 24 lat, tacy jak Tomasz Domagała i Marcin Budzyński, kierujący obecnie działalnością ZSP.
Kultywujemy pamięć o tych, którzy już odeszli. Pozostaje głęboki ślad, jaki zostawił Władysław Markiewicz, zmarły w 96 roku życia.
Historię utrwala księga pod nazwą „Leksykon Ludzi ZSP”. Staramy się o to, aby pamięć tę zostawiać w nekrologach medialnych. Godne podkreślenia są wysiłki wydawnicze takich ludzi jak Waldemar Błaszczuk, Medard Masłowski, Jerzy Wydra. Ich autorstwa ukazały się zeszyty poświęcone tematyce studenckiego ruchu turystycznego, naukowego i ekonomicznego. Pragnę zauważyć aktywność strony internetowej pod nazwą Akademia WWW, kierowanej od lat przez Adama Ludwiczaka.
Co rok w kwietniu kontynuujemy zwyczaj organizowania zgromadzeń z okazji kolejnej rocznicy powstania ZSP. Wówczas honorujemy dorocznymi nagrodami ludzi szczególnych w naszym środowisku. Dyplomy Honorowej Nagrody Komisji otrzymali dotychczas: Agnieszka Osiecka, Jarosław Abramow, Sławomira Przybylska, Henryk Skarżyński.
Godny odnotowania jest fakt, że działalność Komisji opisana została w dziewięciu już tomach wydawnictwa książkowego. W pierwszej dekadzie stycznia każdego nowego roku odbywamy seminarium historyczne, które podejmuje próbę oceny aktywności studenckiego ruchu obywatelskiego. Doniosłym wydarzeniem wydawniczym w obecnym roku kalendarzowym stało się ukazanie książki Ryszarda Stemplowskiego na temat historii organizacji w latach 1950-1973.
Noszę dumę z faktu, iż Aleksander Kwaśniewski uhonorował mnie z rodziną kolacją urodzinową z okazji mojej 70 rocznicy urodzin w Pałacu Prezydenckim. Odznaczył mnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w dniu Święta Narodowego w listopadzie 2003 roku. Doznaję nieustannie życzliwości i pomocy ze strony Aleksandra Kwaśniewskiego.
Przedstawiony rejestr działalności Komisji podkreśla wolę kontynuowania rozpoczętej działalności przed trzydziestoma laty.

 

 
projekt i wykonanie: StudioWWW

Uwaga!

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych nasza strona używa plików cookies.Brak blokady tych plików oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Prosimy pamiętać:  każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmian w ustawieniu przeglądarki taktowany jest jako  wyrażenie zgody na używanie cookies. Więcej Informacji znajdziesz na stronie Polityki Prywatności.