KOMUNIKAT Zarządu Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego

Zdjęcie


14 stycznia 2021 roku odbyło się zebranie konsultacyjne Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego. Po spotkaniu zebrani postanowili wydać komunikat, który publikujemy poniżej.

 

KOMUNIKAT
Zarządu Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Zarządu, w tym wakatu na funkcji Prezesa Zarządu Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, powstałego po śmierci Wiesława Klimczaka, Zarząd Fundacji informuje:

1) W grudniu 2019 roku odbyliśmy Walne Zebranie Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego pod przewodnictwem Antoniego Dragana.

Na zebraniu tym m.in. rozpoczęliśmy dyskusję mającą na celu znalezienie najlepszych form organizacyjno-prawnych związanych z dalszym funkcjonowaniem Komisji Historycznej w nowych warunkach. Proponowane wówczas rozwiązania, to utrzymanie zarejestrowanej przez Sąd 6 maja 2004 roku Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego lub utworzenie nowej organizacji typu stowarzyszenie, co wiązałoby się z likwidacją Fundacji.

Prace te i dalszą dyskusję przerwała pandemia. Działalność Komisji ograniczała się do załatwiania spraw bieżących związanych z lokalem, wydaniem książki „Wiesław Klimczak zapisany w pamięci”, przygotowaniem do druku kilku numerów Zeszytów Historycznych Ruchu Studenckiego, których wydanie planujemy w 2021 roku, oraz smutnymi obowiązkami związanymi ze śmiercią naszych przyjaciół (nekrologi, zamieszczanie wspomnień na stronach internetowych itp.).

Niektóre problemy (zwłaszcza problemy finansowe) musimy jednak rozwiązywać szybko, skutecznie i niezależnie od przeciągającej się pandemii.

2) W związku z powyższym Zarząd Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego (która jako jedyna aktualnie funkcjonująca forma organizacyjna, stanowiąca osobowość prawną w środowisku poststudenckim) postanowił:

- obsadzić wakujące stanowisko (funkcję) Prezesa Zarządu Fundacji
- przyjąć plan działania Fundacji na czas ograniczeń w kontaktach osobistych poprzez przeniesienie działalności na kontakty wirtualne w sieci (informacje, konferencje, dyskusje itp.).
- utrzymać spotkania w małych grupach i indywidualne kontakty w biurze Komisji
(które jest wspólnym biurem ze Stowarzyszeniem Dom Polski).
- zrealizować (jeśli sytuacja pozwoli) odłożone ze względu na pandemię obchody 70-lecia ZSP oraz 65-lecia BPiT Almatur.
- zaproponować dyskusję nad zmianami w Statucie Fundacji.


3) Działania mające na celu wyłonienie kandydata na Prezesa, Kolegium Fundatorów rozpoczęło pod koniec 2020 roku, prowadząc konsultacje z działaczami i środowiskami.  Preferowane kryteria to: doświadczenie w pracy społecznej w Komisji Historycznej, autorytet osobisty, zalety moralne, zdolności organizacyjne, dorobek naukowy, odpowiedzialność i koncyliacyjność kandydata. Na tej podstawie wyłoniono kolegę Krzysztofa Szamałka jako odpowiadającego tym kryteriom. Podczas dalszych konsultacji kandydaturę Krzysztofa poparli m.in. byli Prezesi Rady Naczelnej ZSP: Jerzy Kwiatek, Stanisław Ciosek i Antoni Dragan.

14 stycznia 2021 roku na pierwszym wspólnym zebraniu konsultacyjnym z udziałem przedstawicieli Kolegium Fundatorów Fundacji uzgodniono, że Krzysztof Szamałek będzie kandydatem na Prezesa Zarządu Fundacji. Obecny na zebraniu Krzysztof Szamałek wyraził zgodę na kandydowanie i przedstawił propozycję działania Komisji.

4) Uzupełnienia wakatu na funkcji Prezesa Zarządu Fundacji dokona Kolegium Fundatorów Fundacji Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego w lutym br. zgodnie z paragrafem 15 p. 1 Statutu.

5) Wszystkie te działania podjęte i realizowane przez Zarząd Fundacji mają na celu zintegrowanie środowiska poststudenckiego, które znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji: negatywny stosunek władz, zerwanie więzi społecznych, demontowanie samorządności, demolowanie demokracji, starzenie się i odchodzenie, brak zainteresowania młodzieży i wreszcie pandemia. Ma również na celu dokumentowanie prawdy historycznej, opisywanie i tym samym uchronienie od zapomnienia dorobku pokoleń oddanych Polsce, wykształconych ludzi.


Za Zarząd Fundacji Ogólnopolskiej
Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego
Jerzy Siwiec
Sekretarz Zarządu Fundacji

 

Do pobrania

 

 

 
projekt i wykonanie: StudioWWW

Uwaga!

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych nasza strona używa plików cookies.Brak blokady tych plików oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Prosimy pamiętać:  każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmian w ustawieniu przeglądarki taktowany jest jako  wyrażenie zgody na używanie cookies. Więcej Informacji znajdziesz na stronie Polityki Prywatności.