DLACZEGO „MUSIELIŚMY” POWOŁAĆ KOMISJĘ HISTORYCZNĄ RUCHU STUDENCKIEGO?
Spis treści
DLACZEGO „MUSIELIŚMY” POWOŁAĆ KOMISJĘ HISTORYCZNĄ RUCHU STUDENCKIEGO?
Jak przygotowywaliśmy powołanie Komisji Historycznej?
Wiarygodność i samodzielność najważniejszym wyzwaniem dla „nowego” ZSP.
Partnerstwo i samodzielność główną metodą budowania i umacniania pozycji ZSP
Znaczenie ciągłości zrzeszeniowej tradycji.
Jak „hartował” nas świat polskiej polityki w latach osiemdziesiątych?
Udział ZSP w defiladzie z okazji 40-tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej?
Partyjna ”pomoc” dla FAMY-85.
Jak z partyjną „pomocą” obchodziliśmy jubileusz 25-lecia „ITD”.
Prawdziwe uroki partyjnej „kontroli i polityki” kadrowej.
Dialog dla przyszłości.
Czy „nomina sunt odiosa”?
Co się stało z naszą klasą?
Czy historia którą współtworzyło ZSP może zostać fałszywą nauczycielką?
A jednak po nas coś zostanie…
Przypisy:
Wszystkie strony

Antoni Dragan, przewodniczący RN ZSP w latach 1985-87, członek SZSP w latach 1976-82 i ZSP od 1982 roku.

Poszerzona wersja wystąpienia, wygłoszonego w 61 rocznicę powstania ZSP,
na Zgromadzeniu Ogólnopolskiej Komisji Ruchu Studenckiego w Warszawie,
19 kwietnia 2011r.

DLACZEGO „MUSIELIŚMY” POWOŁAĆ KOMISJĘ HISTORYCZNĄ RUCHU STUDENCKIEGO?

I.

Wstęp

1. Jak zwykle od 26 lat spotykamy się w kwietniu ,by dać tym spotkaniem szczególny dowód ciągłości i żywotności zrzeszeniowej tradycji. Dzisiejsze, uroczyste zgromadzenie Komisji w 61 rocznicę powstania ZSP, poświęcone jest także 25 rocznicy powołania Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego. Doceniając jak wielkie znaczenie ma dla nas, nieprzerwane trwanie Komisji Historycznej ,chciałbym przypomnieć najważniejsze wydarzenia, które poprzedziły i w istotny sposób wpłynęły na podjęcie przez Komitet Wykonawczy RN ZSP, tej brzemiennej w skutkach decyzji.

2. Jednocześnie, chciałbym to szczególnie mocno podkreślić, że przewodniczący Komisji postawił mi w swoim wprowadzeniu, prawdziwą „mission impossible”. Przedstawić, krótko, syntetycznie i kompetentnie dotychczasowe dzieje Komisji. To jest zadanie które w takim ujęciu, zdecydowanie przekracza moje możliwości, a przy okazji także, ramy czasowe dzisiejszej Konferencji. Może kiedyś powstaną do tego lepsze warunki, może uda się to uczynić na konferencji zapowiedzianej na listopad 2011 roku. Nie mogąc spełnić tego życzenia, w postaci określonej przez przewodniczącego komisji, chciałbym się skupić przede wszystkim na przedstawieniu bardzo osobistego spojrzenia na to, co skłoniło nas w 1986 roku do powołania Komisji. A także, spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w utworzeniu i działaniach tej Komisji, pokładaliśmy tak duże nadzieje i oczekiwania oraz w czym ta Komisja miała nam pomóc.

3. Aby odpowiedzieć na te pytania, będę odwoływał się do wydarzeń z lata 1985-87. W tym czasie, zdecydowaną większość należących do ZSP stanowili już studenci, którzy nie pamiętali i nie doświadczyli ani działalności w SZSP ani konfliktów, jakie miały miejsce pomiędzy SZSP i NZS. A jednocześnie, część działaczy ZSP, struktur uczelnianych i środowiskowych oraz Rady Naczelnej, bardzo dobrze jeszcze pamiętała te czasy z własnego doświadczenia. Zderzenie, w praktycznym działaniu organizacji tych dwóch perspektyw, stworzyło wtedy warunki do podjęcia problemów i spraw na które, na samym początku budowy nowego ZSP nie było ani czasu, ani warunków wewnętrznych. Konflikty, które tak dobrze pamiętali ludzie, obecni na studiach w latach 1980-81, działający w tym czasie w SZSP lub agendach organizacji oraz potrzeba odpowiedzi na pytania, które stawiali przychodzący na studia w latach 1985-87, spowodowały że niezwykłe znaczenie zyskała wtedy „zetespowska narracja”(chociaż wtedy nie używaliśmy jeszcze tego, tak powszechnie dzisiaj nadużywanego terminu). To co wcześniej, wielu wstępujących do nowego ZSP, „czuło i rozumiało” nieomal intuicyjnie, bo wszędzie spotykali ludzi, którzy tez kiedyś działali w ZSP albo w SZSP, teraz w latach do których się odwołuję, musiało uzyskać walor logicznego przedstawienia faktów i łączących je interpretacji. Musieliśmy sobie i osobom wstępującym do ZSP odpowiedzieć na podstawowe pytanie, na czym polega dla nas obecnie , znaczenie tej „tradycji” lub „legendy dawnego ZSP”, która pozostała po działalności ZSP w latach 1950-73. Dlaczego była ta tradycja tak silna, że powstała w 1982 roku organizacja uznała za konieczne, dopisywać się swoimi działaniami, do tworzenia kolejnych rozdziałów tej tradycji. Działaliśmy już wtedy przecież w nowych społecznych i politycznych warunkach, tak zdecydowanie odmiennych od tych, w których kiedyś działało i realizowało swój program ZSP z lat 50-tych i 60-tych. W takim właśnie kontekście rozpatrywać należy znaczenie, formalnej przecież uchwały o przekształceniu się, w 1985 roku, I Zjazdu nowego ZSP w XII Kongres Zrzeszenia Studentów Polskich. Byłaby ona jednak, tylko formalnością, nie niosącą żadnych realnych wartości, gdyby nie zostały także wówczas podjęte, dodatkowe działania organizacyjne, powodujące tworzenie, nazwijmy to umownie i po współczesnemu, tak zwanej „zetespowskiej narracji”. Ogromna rola w tym „dziele” i działaniu przypadła wspólnym inicjatywom, podejmowanym przez Komisję Historyczną i struktury organizacyjne ZSP, które nawiązywały, w tym właśnie czasie, na szerszą niż wcześniej skalę, kontakty z działaczami dawnego ZSP. Owocem tej narracji było także stopniowe tworzenie się wokół ZSP i umacnianie środowiska byłych działaczy ZSP/SZSP. Środowiska, które z taką siłą i determinacją pojawiło się, pod koniec lat 90-tych minionego stulecia, na scenie społecznej i chyba „niestety” politycznej. Pisząc „niestety” ,odwołuję się do ocen środowiska „postzetespowskiego”, jakie w ostatnich latach były między innymi systematycznie promowane w mediach, poprzez nagłaśnianie głównie tej właśnie sfery funkcjonowania, zorganizowanego środowiska „postzetespowskiego”.

4. Każde działanie ma swoje wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania, których wektory oddziaływania na siebie nie zawsze się zgadzają. Dochodzi wówczas do zderzenia racji oraz uznawanych i realizowanych wartości. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w tym czasie. Nasze działania zmierzające do budowy silnej, samodzielnej i nawiązującej realnie do tradycji dawnego ZSP, zderzyły się z wieloma inicjatywami i działaniami, władz politycznych i administracyjnych. Te działania miały również swój „wkład” w to, jak i w jaki sposób mogliśmy realizować to, co było dla nas strategicznym interesem Zrzeszenia, czyli budowanie organizacji, silnej i akceptowanej poparciem w środowisku studenckim. A to oznaczało, że chcąc być wiernym tradycji i zgodnym z myśleniem środowiska z którym budowaliśmy te organizację, musimy nasze kontakty z władzami budować tak żeby realizowanie tego strategicznego celu przez nas i naszych następców było możliwe. Oznaczało to, że nie na wszystkie inicjatywy i działania władz wobec ZSP mogliśmy się zgodzić. Oznaczało także, że istotna część działania kierownictwa ZSP musiała być poświęcona rozwiązywaniu konfliktów, jakie stworzyły działania przedstawicieli władz. Chyba po raz pierwszy konflikty te przybrały taką formę i stworzyły taką dokumentację, jak po nich pozostała. Dlatego, znacząca część tego co przedstawię, dotyczyć będzie opisania tego, na czym polegały te specyficzne konflikty ZSP z władzami oraz przedstawieniu, w jaki sposób konflikty te wpływały na działania podejmowane wówczas przez Radę Naczelną ZSP. Jestem świadomy, że jest to bardzo fragmentaryczne i niepełne spojrzenie na historię ZSP tamtych lat. Ale ponieważ szczęśliwie, większość bohaterów wydarzeń z tamtych lat żyje, to będą mogli oni, jeżeli to oczywiście uznają za potrzebne, polemizować z przedstawionymi racjami i opiniami.


II. 
projekt i wykonanie: StudioWWW

Uwaga!

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych nasza strona używa plików cookies.Brak blokady tych plików oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Prosimy pamiętać:  każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmian w ustawieniu przeglądarki taktowany jest jako  wyrażenie zgody na używanie cookies. Więcej Informacji znajdziesz na stronie Polityki Prywatności.