DLACZEGO „MUSIELIŚMY” POWOŁAĆ KOMISJĘ HISTORYCZNĄ RUCHU STUDENCKIEGO? - Partnerstwo i samodzielność główną metodą budowania i umacniania pozycji ZSP
Spis treści
DLACZEGO „MUSIELIŚMY” POWOŁAĆ KOMISJĘ HISTORYCZNĄ RUCHU STUDENCKIEGO?
Jak przygotowywaliśmy powołanie Komisji Historycznej?
Wiarygodność i samodzielność najważniejszym wyzwaniem dla „nowego” ZSP.
Partnerstwo i samodzielność główną metodą budowania i umacniania pozycji ZSP
Znaczenie ciągłości zrzeszeniowej tradycji.
Jak „hartował” nas świat polskiej polityki w latach osiemdziesiątych?
Udział ZSP w defiladzie z okazji 40-tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej?
Partyjna ”pomoc” dla FAMY-85.
Jak z partyjną „pomocą” obchodziliśmy jubileusz 25-lecia „ITD”.
Prawdziwe uroki partyjnej „kontroli i polityki” kadrowej.
Dialog dla przyszłości.
Czy „nomina sunt odiosa”?
Co się stało z naszą klasą?
Czy historia którą współtworzyło ZSP może zostać fałszywą nauczycielką?
A jednak po nas coś zostanie…
Przypisy:
Wszystkie strony

 

1.Niezwykle ważnym wyzwaniem dla naszej ówczesnej działalności, było doprowadzenie do autentycznego partnerstwa z władzami państwowymi i akademickimi oraz działanie na rzecz partnerskich relacji z powstającymi samorządami studenckimi. Szczególna pozycja samorządów studenckich wynikała z nowych regulacji, zawartych w ustawie o szkolnictwie wyższym. Uzyskiwały one praktycznie monopol na reprezentowanie środowiska studenckiego wobec władz akademickich. Szanując więc i doceniając samorząd studencki, ZSP w swojej Deklaracji z 1982 roku stwierdzało jednak, że ”Zamierzamy także kształtować systemy wychowania i nauczania, współtworzyć autonomiczną ,samodzielną i nowoczesną uczelnię. Będziemy walczyć o miejsce dla samorządności studenckiej w systemie szkolnictwa wyższego, o możliwość wpływania na , dotyczące studentów i absolwentów szkół wyższych, decyzje władz uczelni i kierowniczych organów państwowych”(4). Samorząd przejął wiele funkcji i zadań , które w przeszłości wypełniało ZSP i SZSP. W nowej sytuacji, ZSP chciało także mieć swoich przedstawicieli w organach samorządu. W sytuacji jaka powstawała po utworzeniu samorządu, priorytetowym dla nas zadaniem było doprowadzenie do tego, żeby samorząd studencki nie stawał się wrogiem ZSP. To właśnie dlatego, w bardzo wielu uczelniach członkowie ZSP aktywnie działali w organach tworzącego się samorządu studenckiego. Oczywiście członkowie ZSP stawali się przedstawicielami środowiska studenckiego, w wyniku wyborów do organów samorządu ,dokonywanych przez studentów zgodnie z nową ustawą. Przypomnieć także należy i o tym ,że w kilku dużych uczelniach samorząd studencki stał się zastępczą formą, zorganizowanej obecności członków NZS w życiu szkół wyższych. Zastępując im w ten sposób organizację rozwiązaną na początku 1982 roku. Dlatego dla wielu działaczy samorządów studenckich, oprócz zadań jakie ustawowo miał wykonywać samorząd, pojawiło się zadanie dodatkowe nigdzie nie zapisane. Było nim, prowadzenie poprzez samorząd studencki walki z wpływami ZSP. Ta działalność stała się w latach 1983-86 dla wielu studenckich działaczy samorządowych, przedłużeniem dawnej walki i konfrontacji jaką prowadzili z SZSP, w okresie swojej działalności w NZS-ie. Stworzyło to nam niestety w tych uczelniach, szczególne trudne warunki do budowania partnerskich relacji z samorządami studenckimi i stało się polem wielu konfliktów, których nie mogliśmy uniknąć.

2. Odpowiedzialne dążenie do partnerstwa musi zawsze zakładać, pełną odpowiedzialność za to co się bierze na siebie i za co się chce odpowiadać. Nasze ówczesne dążenie do partnerstwa z aktywną częścią środowiska studenckiego oraz z władzami miało zawsze bardzo praktyczny cel. Nie było pustą ideą i propagandowym hasłem, deklarowanym jednostronnie i na pokaz. Podporządkowane było zawsze temu, żeby stworzyć w ten sposób lepsze i korzystniejsze warunki do realizacji naszych programowych inicjatyw. Chcieliśmy tworzyć te warunki w czasach, w których przyszło nam żyć i działać. Czyli z uwzględnieniem realiów politycznych i społecznych, ale jednocześnie nie za cenę np. rezygnacji z ambicji artystycznych, twórczych czy programowych, przy realizacji konkretnych „imprez”.

3. O tym jak pojmowaliśmy to partnerstwo w praktyce, najlepiej świadczą słowa skierowane do uczestników, odbywającej się w 1983 roku FAMY, przez jej dyrektora Wojciecha Hawryszuka, który tekstem zatytułowanym „Fama to artyści” otwarcie apelował do uczestników Famy słowami ”Nie może się stać tak ,żeby FAMA była ostatnim festiwalem odbywającym się w Świnoujściu. Musimy postarać się o to , by był to festiwal artystyczny, a nie powiedzmy szczerze-festiwal anegdot politycznych. Takie samo stanowisko prezentowałem w 1981 r. –kiedy wszystko było wolno. Teraz wolno mniej i trzeba zdawać sobie sprawę z tego ,że wolno mniej. Musimy być partnerami wobec władzy, która – i to nie jest truizm-podejmując to ryzyko/bo to jest pewne ryzyko/ zaufała nam , że to partnerstwo będzie utrzymane”(5). Takie właśnie słowa – jak te kierowane do kilkusetosobowej grupy uczestników, szczególnej przecież i w szczególnych warunkach wznawianej FAMY- najlepiej oddają to jak pojmowaliśmy wtedy naszą samodzielność i odpowiedzialność za to co robimy oraz jak postępowaliśmy wobec osób z którymi chcieliśmy współpracować.

4. To że FAMA została reaktywowana już w 1983 roku oraz że przetrwała do dzisiaj, to także - a być może, przede wszystkim - efekt stosowania w praktyce, takiej właśnie filozofii społecznej działalności. Brania zawsze pełnej odpowiedzialności za wszystko co robimy, a nie uciekanie od tej odpowiedzialności, oraz nieustanne szukanie poparcia w środowisku, dawało nam przekonanie że postępujemy słusznie. A jednocześnie dawało nam prawie pewność że to co robimy, obroni się nie tylko przed tymi którzy chcą nam przeszkodzić i atakują nas, ale i przed trybunałami i wyrokami historii. Sytuacja polityczna w jakiej wówczas działaliśmy, powodowała przecież, że nie wszyscy studenci popierali nas i zgadzali się z tym, co i jak robimy. Ten czas, powszechnej kiedyś zgody środowiska studenckiego wokół ZSP, nieodwołalnie już skończył się wcześniej. Dlatego tym ważniejsze było dla nas zdanie i opinia tych, którzy byli z nami w ZSP i zdecydowali się wspólnie z nami działać.

5. Z aktywną częścią środowiska studenckiego działaliśmy wspólnie i zgodnie, na rzecz tworzenia, bardziej autonomicznego i lepszego środowiska studenckiego, niż otaczająca nas na co dzień „szara i codzienna” rzeczywistość społeczna i polityczna. Współtworzyliśmy poprzez naszą działalność, w tych trudnych warunkach, najpierw małe a później coraz większe środowisko wokół ZSP, w którym można było mówić i robić coraz więcej. Dlatego warto przypominać nazwiska ludzi którzy wtedy, w 1983 roku, swoimi działaniami i postawą, realizowali zapisane w Deklaracji ZSP zasady oraz , koncepcję pracy ZSP w środowisku i na rzecz środowiska studenckiego. Koncepcję, która zawsze zakładała pełną odpowiedzialności za to co i jak robimy, oraz stosowanie dialogu jako metody poprzez którą poprawiamy i zmieniamy warunki w jakich działamy. Poprzez nieustający dialog w środowisku i ze środowiskiem studenckim oraz poprzez poszanowanie indywidualności i osobowości osób z którymi pracowaliśmy, dążyliśmy do skupienia wokół ZSP najaktywniejszych studentów. Prowadząc z kolei dialog z władzami, chcieliśmy te warunki w jakich działamy ciągle poprawiać i zmieniać. Pokazując przy okazji odpowiedzialność za to co robimy i przekonując jednocześnie w ten sposób ,że jesteśmy partnerami odpowiedzialnymi za zachowania i postawy coraz większej części środowiska studenckiego. Należy także przypomnieć – bo szybko się o tym zapomina - że prowadząc ten trudny dialog , także w krańcowo trudnych przecież warunkach stanu wojennego, pokazywaliśmy w środowisku studenckim, że liczą się nie tylko demonstracje, strajki i ucieczka na wewnętrzną emigrację. Do czego tak usilnie namawiał wtedy studenckich twórców NZS oraz wiele innych środowisk i tzw. „autorytetów”. Pokazywaliśmy w wymiarze praktycznym a nie przy pomocy ulotnych i tracących swą siłę słów, że tak naprawdę liczą się bardzo praktyczne działania. Czyniące świat wokół nas, chociaż trochę lepszym oraz pozwalające w ten sposób, zaistnieć tym studentom, którzy byli bardziej uzdolnieni i mogli to pokazać innym. W ten sposób „nowe ZSP” nawiązywało do „filozofii działania” ZSP z lat poprzednich, stosując ją w zupełnie odmiennych warunkach, podzielonego środowiska studenckiego.

6. Wiarygodne przełożenie tej pozytywistycznej filozofii społecznego działania, na konkretne i efektywne czyny było zawsze zasługą takich osób, które potrafiły jednocześnie swą postawą, inspirować do współpracy oraz przyciągnąć wielu innych do wspólnego działania. W opisywanej tu szerzej działalności kulturalnej ZSP po 1982 roku, taką osobą był niewątpliwie kolega Marian Redwan. Będąc członkiem kierownictwa ZSP, przede wszystkim inspirował i tworzył warunki do działania dla innych oraz powodował, że mogli oni pokazać swoje organizacyjne talenty i umiejętności. Warto więc pamiętać o tym, że w 1983 roku dyrektorem Famy był Wojciech”Baca”Hawryszuk, dyrektorem programowym, nieżyjący już Krzysztof Lipski, dyrektorem administracyjnym Marek Wójcik, pełnomocnikiem Rady Naczelnej ZSP ds. FAMY, nieżyjąca już Alicja Jośko, szefem produkcji Ludwik Kurek a zaopatrzenie, transport i technikę realizował Zbigniew Wójcik. Świadomie przywołuję nazwiska tych osób, może mniej znanych niż nazwiska wielu z tych, którzy brylowali i ciągle brylują na „poststudenckich salonach” i spotkaniach, a o swojej życzliwości dla ZSP przypomnieli sobie dopiero wtedy, gdy na tradycyjne rocznicowe spotkania odbywające się w kwietniu, uczestników-z powodu nadmiaru chętnych, do spotkania z bywającymi na nich przedstawicielami władz państwowych- wpuszczało Biuro Ochrony Rządu. Moim zdaniem, to właśnie takim osobom, jak te przywołane wyżej oraz takim postawom i zachowaniom koleżanek i kolegów z ZSP, jak opisane wcześniej, zawdzięczamy przede wszystkim to że ZSP przetrwało bardzo trudne czasy, w latach 1982-1983 oraz, że w 1986 roku mogła być rozważana potrzeba powołania Komisji Historycznej.

V. 
projekt i wykonanie: StudioWWW

Uwaga!

Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych nasza strona używa plików cookies.Brak blokady tych plików oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Prosimy pamiętać:  każdy użytkownik może samodzielnie zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmian w ustawieniu przeglądarki taktowany jest jako  wyrażenie zgody na używanie cookies. Więcej Informacji znajdziesz na stronie Polityki Prywatności.